DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. vandervalk+degroot sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de informatie die op deze website te vinden is. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze websites worden niet door vandervalk+degroot onderhouden. vandervalk+degroot aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van vandervalk+degroot openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan vandervalk+degroot. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van vandervalk+degroot.
© Copyright 2004-2016 vandervalk+degroot

Deze website is eigendom van
Verenigde bedrijven vandervalk+degroot
gevestigd te Poeldijk KvK nr 27218435
en vandervalk+degroot bv
gevestigd te Poeldijk KvK nr 27164940

CTRL +
Informatie aanvragen
vandervalk degroot

Vraag hier uw informatie aan
ontvang binnen 24 uur een reactie.

  • velden met zijn verplicht
google translate
Disclaimer
 Links

Innovatief

Privacy Statement

ONDERGRONDS

Lanseringerland


 

vandervalk+degroot
Innovatief Ondergronds